Právě si prohlížíte 5 výhod systemického koučování pro manažery

5 výhod systemického koučování pro manažery

V dnešním světě rychle se měnícího komerčního prostředí hledají jak malé, tak i středně velké firmy neustále nové cesty, jak růst, rozvíjet své zaměstnance a klíčové pracovníky. Jeden z mocných nástrojů, který pomáhá manažerům v dosahování jejich cílů, je systemické koučování.

Systemické koučování je takový typ koučování, který se zaměřuje na propojování jednotlivců, týmů a firem. Pomáhá manažerům porozumět, jak jejich rozhodování ovlivňuje ostatní a jak mohou spolu-pracovat synergickým způsobem pro dosažení úspěchu a strategických cílů. Zavedení systemického koučování do firemní kultury přináší manažerům mnohé výhody. Za zmínku stojí např. následující:

  1. Vyšší úroveň leadership dovedností: Systemické koučování umožňuje manažerům rozvinout jejich leadership dovednosti, které jsou potřebné pro vedení a směřování jejich týmů tak, aby jako celek dosáhli stanovených výsledků ve stanoveném čase. Učí se, jak komunikovat efektivněji, t.j. nastavovat užitečnější strukturu sdílení informací, jak vytvářet prostředí důvěry, jak podněcovat kreativitu a jak kultivovat týmovou kulturu zdravých vztahů a špičkových výkonů..
  2. Vyšší sebe-uvědomění: Systemické koučování podněcuje vyšší úroveň sebereflexe – náhled na sebe sama. Tato dovednost je známkou vyzrálosti manažera a jedním z předpokladů špičkových výkonů díky plnému využívání osobních zdrojů. Umožňuje lídrům a manažerům hlubší vhled na sebe sama a porozumění svým rolím v širších souvislostech. Důsledky vyšší sebereflexe umožňují identifikaci oblastí pro zlepšení a realizování smysluplných změn, ze kterých profitují jak manažeři, tak i celá organizace.
  3. Vyšší schopnost řešení problémů: Systemické koučování učí manažery přemýšlet kriticky o komplexních problémech a projektech pohledem na situaci z různých úhlů pohledu v rámci celé organizace. Tento přístup zvyšuje schopnost pružněji a úspěšněji řešit problémy podněcováním kreativního a kritického myšlení mimo běžné, tradiční či zaběhlé způsoby řešení.
  4. Vyšší produktivita: Díky systemickému koučování se manažeři učí technikám zvyšující efektivitu celého týmu, a to díky užitečnějšímu delegování či funkčnějšímu time-managementu. Vyšší produktivita dosažená skrze systemický koučink není na úkor vztahů, ale naopak, jde ruku v ruce se spokojeností všech, kteří se na procesu tvorby výsledků podílejí. Celý tým tak společně roste a nastavuje si neustále vyšší hranice výkonu.
  5. Vyšší komunikační dovednosti: funkční a užitečná komunikace tvoří začátek úspěchu a začátek konce celé firmy. Je nepostradatelná v každém úspěšném business modelu, který umožňuje jasný tok instrukcí od managementu do celého systému, vedoucí k porozumění a přerozdělování jasně specifikovaných úkolů v celé firmě či organizaci. Limitem úspěchů vaší firmy a týmu je úroveň komunikační sebereflexe: t.j. jakou týmovou/firemní kulturu svým jazykem vytvářím, jaké vztahy buduji a jaké výsledky díky těmto vztahům umožňuji.

Obzvláště pro malé a střední firmy nabízí systemické koučování významné a vysoce účinné benefity manažerům, kteří si uvědomují důležitost neustálého osobního rozvoje, se kterým mnohem rychleji roste i celá firma. Je to právě pravidelný rozvoj v oblastech leadership dovedností, sebereflexe, kritického myšlení, vyšší produktivity a špičkové komunikace mezi zaměstnanci, které jsou předpokladem a odrazovým můstkem k dosahování dlouhodobých cílů a úspěchů v těžkých ekonomických časech.

I jedna hodina systemického koučování může ovlivnit váš život, vaše vztahy či zavést rovnováhu do vašeho pracovního a osobního života. První setkání je gratis.

Zavolat a domluvit schůzku.

Napsat komentář