Právě si prohlížíte Přínosy systemického koučování pro firmy

Přínosy systemického koučování pro firmy

Systemické koučování má širokou škálu přínosů. Zaměřuje se na propojenost jednotlivců, týmů a organizací a pomáhá porozumět sobě samému. Manažerům pomáhá porozumět, jak jejich jednání ovlivňuje ostatní kolegy či týmy a jak mohou spolupracovat na dosažení vzájemného úspěchu při maximálním využívání omezených zdrojů.

Výhody systemického koučování pro manažery:

  1. Zlepšení leadership dovedností: systemické koučování pomáhá manažerům kultivovat jejich vlastní a jedinečný leadership styl, který je v souladu s firemními hodnotami a pomáhá dosáhnout s jejich týmy cílů v kratším časovém horizontu s menší námahou. Učí se, jak komunikovat efektivněji, jak si budovat důvěru, jak být pro druhé inspirativní a jakým způsobem tvořit motivující a zdravou týmovou kulturu.
  2. Vyšší vědomí sebe sama: systemické koučování podporuje a podněcuje pohled na sebe sama, tzv. sebereflexi. Díky ní manažer o sobě získá hlubší porozumění jako o leaderu a člověku, jako takovém. Toto sebe-uvědomění vám umožní identifikovat oblasti, na kterých je potřeba za-pracovat a realizovat smysluplné změny, které budou užitečné jak pro vás, tak i pro vaši firmu.
  3. Zvýšená schopnost řešit problémy: systemické koučování učí manažery, jak myslet kriticky o komplexních problémech změnou perspektiv, např. pohledem akcionářů či ředitelů v rámci celé organizace na konkrétní situaci či úkol. Tento přístup zvyšuje schopnost řešit problémy podněcováním myšlení mimo tradiční způsoby řešení.
  4. Zvýšená produktivita: díky systemickému koučování se manažeři učí a nachází nové techniky pro zlepšování produktivity skrze strategie delegování a time managementu, při zajištění spokojenosti všech zainteresovaných stran.
  5. Vylepšené komunikační dovednosti: Skutečně efektivní komunikace je zásadní v každém úspěšném modelu podnikání, který obsahuje instrukce od managementu pro úspěšné a včasné splnění přidělených úkolů.

Systemické koučování poskytuje významné přínosy manažerům firem všech velikostí a zaměření, kteří chtějí osobnostně růst a s tím rozvíjet svůj tým a firmu. Poskytuje benefity, jako např.: budování sebereflexe a kultivace leadership stylů, vyšší vědomí sebe sama a pružnější schopnost řešit problémy a vidět je z různých perspektiv, zvýšená produktivita a výrazně efektivnější komunikační dovednosti. Vybaveni těmito dovednostmi budete mít nezbytné znalosti potřebné k dosahování dlouhodobých úspěchů a cílů během těžkých ekonomických situací.

Napsat komentář