Právě si prohlížíte Jak systemický výcvik rozvíjí manažery a firmu

Jak systemický výcvik rozvíjí manažery a firmu

Firmu můžete rozvíjet, pokud rozvíjíte také zaměstnance, na kterých firma stojí a padá. Pokud jste manažer, CEO či majitel firmy, zajisté si uvědomujete důležitost pravidelného rozvoje a neustálé posouvání hranic toho, co díky vám firma dosahuje a co umožňujete svým lidem. Jakým způsobem ale tyto hranice rozšiřovat ještě více? Jak začít rozšiřovat i svůj vlastní způsob vnímání a vedení lidí tak, aby se i firma rozvíjela rychleji? Odpověď a řešení spočívá v účasti na výcviku systemického koučování. Proč je pro všechny manažery a CEO zásadní účast na takovém programu? V tomto článku se dozvíte 7 důvodů. A to je jen kapka v moři…

  1. Zlepšení leadership dovedností: Systemické koučovací programy a výcviky jsou zaměřené na prohloubení leadership dovedností, kam nezpochybnitelně patří např. komunikace, rozhodování či budování silné týmové a firemní kultury. Týmová a firemní kultura odráží vaše komunikační vzorce, ty plynou ze vzorců vašeho myšlení, osobních postojů a hodnot. Jsou to právě osobní postoje, které stojí v popředí úvodu systemického výcviku a které jsou předmětem nahlížení všech účastníků: jejich užitečnost a funkčnost ve vztahu ke strategickým cílům. Nahlédnutí na vaše postoje z nového úhlu, propojení souvislostí a situací vám umožní budovat motivující prostředí založené na zdravých mezilidských vztazích produkující špičkové výkony.
  2. Zvýšená úroveň sebe-uvědomění: Díky novým podnětům získávají účastníci výcviků možnost rozpoznávat vlastní vzorce myšlení a chování, které je drží zpět od dosahování strategických cílů. Jakmile si účastnící začnou více uvědomovat tyto vzorce a z nich pramenící následky, vzniká motivace ke změně nejen u nich, ale i v jejich nejbližším okolí, které z vašich změn okamžitě prosperuje: změna, která produkuje změnu – „A difference that makes a difference.“, jak říkal slavní systemik Gregory Bateson.
  3. Zlepšené schopnosti řešit problémy: Systemické koučovací výcviky pomáhají v kultivaci kritického myšlení o komplexních problémech jejich zvažováním z různých úhlů pohledů. Toto rozšířené “vidění” a vnímání umožňuje snižování rozhodovacího rizika, vyšší vytěžení zdrojů a generování efektivnějších a užitečnějších řešení.
  4. Silné mezilidské vztahy: Manažeři, kteří se účastnili systemického výcviku zažívají zásadní zlepšení ve vztazích s kolegy, podřízenými a zákazníky. Vzniká více harmonické prostředí založené na vzájemném respektu, jasně daných očekávání a zmenšuje se prostor pro politikaření, manipulaci a oportunismus (který dokáže tak krásně rozložit vztahy ve firmě).
  5. Užitečnější využívání vašeho času: Opravdu úspěšní manažeři a CEO dělají správné věci ve správný okamžik. Tato dovednost není samozřejmostí a je možné se jí naučit díky technikám, které systemický výcvik nabízí. Účastníci najednou dokáží lépe balancovat mezi osobním a pracovním životem bez toho, aniž by se začali dostávat do slepé uličky osobního vyhoření s devastujícími následky na celou firmu.
  6. Nové profesionální a firemní možnosti rozvoje: Účastnící systemických programů získávají přístup k novým kontaktům, kterými jsou vysoce postavení manažeři a majitelé firem. Během celého programu si účastnící budují silné osobní vztahy, poznávají, jak “stejné” problémy řeší ostatní a rozšiřují své podnikatelské možnosti. Dlouhodobé spolupráce účastníků přesahující až do velmi přátelských rovin nejsou výjimkou systemických výcviků.
  7. Lepší oraganizační schopnosti: Absolventi systemického výcviku získávají výrazně efektivnější organizační schopnosti díky novým náhledům na denní rutiny, úkoly a priority. Každodenní operativa je přehodnocována novými vhledy na situace, a to, jak tyto situace ovlivňují běh firmy a vztahy se zákazníky.

Účast na výcviku systemického koučování nabízí širokou škálu výhod pro manažery a CEO, kteří hledají nové cesty, jak rozšířit vlastní leadership dovednosti a dosahovat špičkových výkonů v celé organizaci. Tradiční školení jsou důležitá, avšak pro opravdový osobní a firemní rozvoj, tj. zajištění udržitelného a stálého růstu, tak, aby vaše firma obstála v dynamickém, rychle se měnícím konkurenčním prostředí, je potřeba začít tam, odkud vše pramení: od vašeho způsobu myšlení. O své osobě, o lidech, vztazích a firmě jako celku. Investováním vašeho času do systemického výcviku, získáte možnost skutečného osobního růstu, který na dobro změní to, jak přemýšlíte o vaší firmě.

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat nebo si domluvit osobní schůzku.

Napsat komentář