Víte, jak co nejúčinněji rozvíjet klíčové dovednosti?

individuální Koučování

Rozvíjí profesní a osobní stránky, rozšiřuje možnosti, odstraňuje problémy, buduje vyšší sebevědomí a umožňuje nové užitečné pohledy

+ služba dostupná v angličtině i němčině

Smysl koučování

co to je a v čem spočívá

Jde o nejúčinnější práci s lidmi umožňující růst díky trvalým změnám v myšlení a chování

Koučování je rozhovor: kouč pomáhá partnerovi k novému způsobu uvažování a k vytvoření a realizaci smysluplných cílů

Pro koho je individuální koučování

Pro každého, kdo chce v životě zažít změnu, je ochoten na ni pracovat a má zájem hledat cesty vedoucí k dosažení této změny prostřednictvím smysluplných cílů

Pro každého, kdo che osobnostně i profesně růst

Přínosy koučování

Pro jednotlivce

Vyšší sebevědomí a sebejistoty, identifikace silných stránek a nových možností, odstranění překážek, strachů a obav, pojmenování a sladění osobních a firemních cílů, vytvoření cest k jejich dosažení, rozvoj sebereflexe a nalezení smyslu v tom, co činím, kým jsem a kam směřuji

Pro tým

Nový způsob komunikace s kolegy: jasnější dotazování, užitečnější sdílení informací, lepší argumentování, efektivnější rozhodování, zvyšování kompetentnosti kolegů, nové pohledy na problémy a jejich různá řešení, vytvoření prostředí otevřenosti, důvěry a respektu

Pro vedoucího týmu

Směřování týmu k vyšší samostatnosti a výkonnosti, srozumitelnější vyjadřování a smysluplné delegování úkolů, jasné zacílení porad a zkrácení jejich trvání, zefektivnění rozhodování, snížení rizik a zvýšení pravděpodobnosti úspěchu, schopnost lépe využívat týmové zdroje a komunikovat změny

Pro firmu či organizaci

Odhalení příležitostí k růstu, díky efektivnějšímu využívání omezených zdrojů, zlepšení komunikace uvnitř firmy i směrem k zákazníkovi, schopnost pružně měnit pohledy a užitečněji propojovat a využívat zdroje, vyšší ošetření rizik, propracované řízení a komunikace změn, rychlejší dosahování strategických cílů

Přijďte si pohovořit o vaší změně

První koučování zdarma

reference

Měl jsem tu čest absolvovat koučování Martinem. Nejvíce mi pomohla jeho rozvaha, klid, schopnost neuspěchat hledání řešení a přijít v pravý čas s vyžádanou a užitečnou reflexí. Taktéž jsem se od něho naučil, tedy začal se zlepšovat, v přemýšlení v souvislostech, schopnosti se zastavit a podívat se na řešenou situaci z jiného úhlu pohledu – k tomu mě Martin vedl velmi trefně položenými otázkami.

Nejen, že jsem si našel řadu řešení, ale také mě „donutil“ k tomu, abych si po každém uvažovaném řešení provedl cílenou sebereflexi, díky které jsem si zhodnotil možnosti a vybral pro sebe to nejlepší řešení. Za to má můj velký dík.

Koučování s Martinem doporučuji každému, kdo chce v sobě hloubat do vnitřní hloubky, ale s užitečnými detaily. Zároveň ale tak, aby se neztratila dynamika a měli jste z koučování radost.

Martine, díky.

Petr Mateřánka

Změnový poradce, facilitátor a trenér manažerských dovedností

V mé roli referenta a vedoucího týmu jsem v minulosti opakovaně využíval koučování s Martinem Roedlem zaměřené na vedení týmu. Jeho systemický přístup se prokázal býti velmi nápomocný a přinesl mi častých hodnotných poznatků.

Na jedné straně mi systemické koučování přineslo důležité vhledy na organizaci, jako na systém: porozuměl jsem dynamice spolupráce a vztahům v organizaci, které vstupují do hry a zásadně jí ovlivňují a hlavně co je pro mě, jako pro vedoucího na takovéto pozici relevantní. Na druhé straně bylo pro mě koučování nápomocné z osobního hlediska, protože mi umožnilo nahlédnout vlastní způsob práce a lépe strukturovat některé pracovní procesy.

Martin dokáže jasným způsobem ozřejmit a zanalyzovat komplexní souvislosti: podněcuje k vlastnímu uvažování, které dlouhodobě ovlivňuje pracovní procesy a pomáhá dosahovat strategických cílů s neuvěřitelnou jednoduchostí. Určitě doporučuji využít Martinovo rozsáhlé znalosti, lidský přístup a kompetence systemického koučování. Oceníte každou minutu.

Andreas Gassner

Teamleiter & Kirchenmusikreferent der Erzdiözese Salzburg

Balíčky koučování

individuální

Předáváte pozici či firmu, budete povýšeni, připravujete firemní strategii, čelíte kariérní výzvě nebo potřebujete skloubit pracovní povinnosti a osobní život

 • 10 koučovacích sezení
 • pro 1 až 2 osoby
 • online nebo osobně
 • cena balíčku: 31,000
 • cena na osobu: 3,100

týmový

Připravujete důležitou změnu v týmu, potřebujete jasně určit cíle, vytvořit plán, identifikovat zdroje, pojmenovat kritické oblasti a ošetřit rizika při realizaci a zavádění

 • 20 koučovacích sezení
 • pro 2 až 3 osoby
 • online nebo osobně
 • cena balíčku: 54,000
 • cena na osobu: 2,700
 • + 2 sezení zdarma

firemní

Procházíte rozsáhlejší změnou ovlivňující více týmů či oddělení, chcete ji mít pod kontrolou, zajistit hladký průběh, minimalizovat rizika a připojit lidi na její realizaci

 • 30 koučovacích sezení
 • pro 3 až 4 osoby
 • online nebo osobně
 • cena balíčku: 75,000
 • cena na osobu: 2,500
 • + 5 sezení zdarma
 • + 1 týmový koučink zdarma
 • ušetříte 20%

Jak si vybrat vhodného kouče?

Ne každý, kdo si říká kouč, je skutečně kouč

Dejte na doporučení a reference, ne každý kouč je univerzální a profesionál, chtějte kouče s certifikovaným výcvikem uznávané organizace s akreditací, kouč vám musí osobnostně sednout, ale důvěřujte selskému rozumu a intuici, hledejte lidskost, upřímnost a laskavost, rozlišujte poradce od kouče a pozor na kouče vytvářející závislost – skutečný profesionál vás co nejdříve „opustí“

Co není koučování

Přikazování a vyžadování, varování a strašení, moralizování a kázání, nevyžádané rady a návody, poučování a argumentování, kritizování a obviňování, pochlebování a vyčítání, posměch a nadávání, diagnostikování a interpretování, vyslýchání a soucítění – a hlavně nezájem