Víte, jak co nejúčinněji vyladit fungování týmu?

týmové koučování

Porozumění pravidlům týmové dynamiky, dokázat se přizpůsobit a umět užitečně využívat týmové zdroje je základem úspěšného týmu

+ služba dostupná v angličtině a němčině

Smysl týmového koučování

co to je a v čem spočívá

Jde o nejúčinnější způsob práce s celým týmem zajišťující jeho nejrychlejší růst a vysokou míru samostatnosti

Spočívá v užitečném vyladění fungování všech členů aktivací a propojením týmových zdrojů

Pro koho je týmové koučování

Pro skupiny a týmy, které chtějí společně se svým vedoucím růst, dosahovat vyšších výkonů a užitečněji využívat týmové zdroje

Pro top-management a projektově orientované týmy, skupiny manažerů, talenty a klíčové zaměstnance

Přínosy týmového koučování

Pro vedoucího týmu

Porozumění skrytým pravidlům mého chování na fungování týmu a tomu, jak tato pravidla ovlivňují vztahy, komunikace a využívání týmových zdrojů, dohoda o poslání týmu, strategických cílech a cest k jejich dosažení, schopnost vést tým k vyšší kompetentnosti a samostatnosti

Pro členy týmu

Funkčnější spolupráce uvnitř týmu i s jeho okolím, vyladění týmových pravidel pro funkčnější spolupráci, porozumění, jak týmová kultura ovlivňuje vztahy, výsledky, nalezení cest k odstranění problémů a strachů pro zlepšení týmových vztahů a interní komunikace

Chcete-li dosáhnout něčeho, co jste nikdy neměli, musíte dělat něco, co jste nikdy nedělali: změnit myšlení

Jak probíhá a funguje

Na společných sezeních je realizována vyjednaná zakázka zadavatele či vedoucího, ve které kouč pomáhá v bezpečném a důvěrném prostředí jednotlivým členům formulovat společné a osobní cíle a cesty k jejich úspěšnému dosažení

Jednotlivá sezení na sebe navazují v měsíčních rozestupech do doby, než se tým rozhodne, že je již plně schopný účinně realizovat tato sezení sám

reference

„Super práce, Martine, máš můj obdiv, kolik energie dokážeš rozdávat a jak pracuješ se skupinou lidí! Děkuji, skvělý zážitek!“

Milada Kosinová

Manažer klientské péče @ Seznam.cz

„Školení na vedení týmu je přínosné nejen souhrnem nových přednesených informací, ale především jejich propojením do souvislostí.“

Přibylová Zuzana

Ministerstvo zemědělství ČR

Co váš tým potřebuje nbejvíce?

První sezení zdarma

Klienti

Vybrané firmy s účastí na školeních a workshopech