Víte, jak co nejúčinněji rozšiřovat vaše možnosti?

Výcvik systemického koučování

Otevírá manažerům nový svět možností, pohledů a užitečnějšího využívání zdrojů při zachování příjemného pracovního prostředí vysokých výkonů

+ služba dostupná v angličtině a němčině

Smysl výcviku

co to je a v čem spočívá

Jedná se o sebezkušenostní zážitkový výcvik, založený na zkoumání užitečných způsobů myšlení a životní filosofie

Spočívá v osvojení si systemického myšlení a jednání umožňující vidět situace v širších souvislostech a pracovat s lidmi tak, aby zvyšovali účinnost svého jednání

Pro koho je systemický výcvik

Pro jednotlivce a týmy managementu, majitelky a majitele firem, jednatele, kteří hledají efektivní a velmi účinné způsoby, jak rozvíjet firmu

Pro každého, kdo chce profesionálně i lidsky růst, rozvíjet sebe či pomáhat v rozvoji ostatním

Přínosy výcviku

Pro účastníka

Získání základů systemického myšlení a užitečných koučovacích technik pro efektivnější práci s lidmi a firmou, porozumění jak lépe vést sebe a podřízené, pohlédnete na své jednání z nové perspektivy a porozumíte jeho vlivu na soběstačnost a rozvoj kompetencí, posílíte sebevědomí a rozšíříte manažerské kompetence, naučíte se výrazně užitečněji využívat vlastní zdroje díky jejich zvědomění a propojení s ostatními

Pro firmu / organizaci

Začnete firmu a management vnímat více v souvislostech - jako celek, uvidíte nové možnosti vyladění procesů a pravidel, dokážete účinně vyvést firmu z krizových situací a předcházet jim, zlepšíte vztahy se zákazníky a lépe porozumíte tomu, co opravdu potřebují, budete dosahovat spolehlivěji strategických cílů, naplňovat úspěšně firemní vizi a činit správná rozhodnutí ve správný okamžik

Chcete-li ve firmě dosáhnout něčeho, co jste nikdy neměli, musíte dělat něco, co jste nikdy nedělali: změnit myšlení

Jak výcvik probíhá a funguje

Výcvik je koncipován jako sebezkušenostní a zážitkový. Účastníci zkoumají vlastní životní filosofie, užitečné myšlenkové modely a vzorce, které dále rozvíjejí a mění. Nalézají účinnější jednání, rozvíjí sebereflexi a prohlubují své zkušenosti v oblasti práce s lidmi

Tematické výukové okruhy následují práce ve skupinkách, ve kterých si účastníci probíraná témata ihned procvičují. Potom následuje reflektování, zpětná vazba a ponaučení

Chcete získat více informací?